賽馬會

Lô 63 mà nhà Millon ở Pháp mở cửa bán đấu giá là tượng Phật bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả Đức Phật đang ngồi, 1 tay giơ lên, tay còn lại cầm 1 chiếc bát khất thực. Mặt sau đóng dấu sản xuất ở Biên Hòa. Chiều cao: 20,5 cm. Chiều rộng: 17 cm. Chiều sâu: 12 cm. Từ bộ sưu tập cũ của Paul Simoni (1863-1931), ông cố của chủ sở hữu hiện tại.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 1

Lô 63 mà nhà Millon ở Pháp mở cửa bán đấu giá là tượng Phật bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả Đức Phật đang ngồi, 1 tay giơ lên, tay còn lại cầm 1 chiếc bát khất thực

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 2

Lô 66: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 3

Lô 70: Bức tượng bán thân của một người phụ nữ bằng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 4

Lô 72: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, miêu tả 1 người nữ đang ngồi khoanh tay trên bàn. Đế gỗ

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 5

Lô 73: Bức tượng bán thân của người nữ trẻ tuổi, thế kỷ 20, bằng đồng với lớp gỉ nâu, đầu hơi cúi xuống và đội khăn xếp

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 6

Lô 74: Cặp liên kết bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả hai người nữ Việt Nam trong tư thế ngồi

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

nhà Millon

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 66: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara. Chiều cao: 41,5 cm. Chiều rộng: 28 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 67: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara. Chiều cao: 61 cm. Chiều rộng: 32 cm. Chiều sâu: 20 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 68: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả một vũ công Apsara. Chiều cao: 42cm. Chiều rộng: 30cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 70: Bức tượng bán thân của một người phụ nữ bằng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20. Đầu quay về bên phải, trang điểm bằng khăn xếp, đế gỗ chạm khắc. Chiều cao: 30cm. Chiều rộng: 23cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 71: Tượng bán thân của người nữ bằng đồng, thế kỷ 20, với lớp gỉ màu nâu tinh tế, gắn trên 1 giá đỡ bằng gỗ. Chiều cao: 33 cm (không bao gồm đế), Chiều rộng: 23,5cm. Chiều sâu: 17cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 72: Tượng bán thân bằng đồng, thế kỷ 20, miêu tả 1 người nữ đang ngồi khoanh tay trên bàn. Đế gỗ. Có chữ ký Duc Loi. Chiều cao: 19cm. Chiều rộng: 16,5cm. Chiều sâu: 13,5cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 73: Bức tượng bán thân của người nữ trẻ tuổi, thế kỷ 20, bằng đồng với lớp gỉ nâu, đầu hơi cúi xuống và đội khăn xếp. Chiều cao: 13 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 7

Lô 75: Cặp tượng bán thân bằng đồng thu nhỏ với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả chân dung người già

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 8

Lô 79: Tượng đồng, thế kỷ 20, mô tả một con gấu ngồi

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 9
Tượng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả 1 người đánh cá đứng trên một tảng đá

nhà Millon

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 74: Cặp liên kết bằng đồng, thế kỷ 20, mô tả hai người nữ Việt Nam trong tư thế ngồi. Chiều cao: 20 cm. Chiều rộng: 11,5 cm. Chiều sâu: 9 cm (thiếu một dây buộc).

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 75: Cặp tượng bán thân bằng đồng thu nhỏ với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả chân dung người già, cao 9,5 cm và 10 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá\n

Lô 77: Tượng đồng với lớp gỉ nâu, thế kỷ 20, miêu tả 1 người đánh cá đứng trên một tảng đá, tay cầm thúng, đế gỗ, cao 42 cm, rộng 20 cm (thiếu cây mía).

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 78: Tượng đồng, thế kỷ 20, mô tả 1 người đang cúi mình hút thuốc lào, cao 21 cm, rộng 16 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 79: Tượng đồng, thế kỷ 20, mô tả một con gấu ngồi, cao 9cm, rộng 15cm, dầy 12cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 80: Đôi điêu khắc bằng đồng, thế kỷ 19, miêu tả 2 con rồng với thân hình nhấp nhô, vẩy đục, ngự trên đế gỗ chạm khắc hình mây, cao 30 cm, rộng 37 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 81: Đôi lọ lộc bình bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí dát đồng và bạc về cảnh sinh hoạt người cưỡi ngựa, kẻ theo hầu. Chiều cao: 29 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 10
Lô 80: Đôi điêu khắc bằng đồng, thế kỷ 19, miêu tả 2 con rồng với thân hình nhấp nhô, vẩy đục, ngự trên đế gỗ chạm khắc hình mây
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 11

Lô 81: Đôi lọ lộc bình bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí dát đồng và bạc về cảnh sinh hoạt người cưởi ngựa, kẻ theo hầu

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 12

Lô 83: Lư hương chân kiềng bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí bằng đồng và bạc. Một bên là dòng chữ Khải Định niên (thời Khải Định (1916-1925), bên còn lại là Ất Sửu niên (niên hiệu Khải Định, 1925)

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 13

Lư hương bằng đồng, thế kỷ 20, có hình dạng tứ giác với tay cầm hình quả đào, tay cầm của nắp đậy bằng hình con chó, đế nhỏ, có thể điều chỉnh

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá
Ngỡ ngàng ngắm những cổ vật Việt được nhà Millon bán đấu giá tại Pháp - ảnh 14

Lô 85: Lư hương bằng đồng nhỏ, thế kỷ 20, hình tròn, trang trí đồng và bạc, khảm cành hoa, chạm nổi hai con dơi tạo thành tay cầm

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

nhà Millon

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 83: Lư hương chân kiềng bằng đồng, thế kỷ 20, trang trí bằng đồng và bạc. Một bên là dòng chữ Khải Định niên (thời Khải Định (1916-1925), bên còn lại là Ất Sửu niên (niên hiệu Khải Định, 1925). Chiều cao: 28 cm. Chiều rộng: 19 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 85: Lư hương bằng đồng nhỏ, thế kỷ 20, hình tròn, trang trí đồng và bạc, khảm cành hoa, chạm nổi hai con dơi tạo thành tay cầm. Chiều cao: 10 cm. Chiều rộng: 16 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 88: Lư hương bằng đồng, thế kỷ 20, có hình dạng tứ giác với tay cầm hình quả đào, tay cầm của nắp đậy bằng hình con chó, đế nhỏ, có thể điều chỉnh. Chiều cao: 55 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 92: Điêu khắc trên gỗ mạ vàng, thế kỷ 20, miêu tả 1 vị Phật ngồi trên hoa sen. Chiều cao: 52 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 93: Điêu khắc bằng gỗ, thế kỷ 20, mô tả một vị Phật đang ngồi. Chiều cao: 48 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Lô 94: Điêu khắc gỗ sơn mài, khoảng năm 1900, mô tả một vị Phật được đại diện ngồi trong tư thế liên hoa tọa (chéo chân), hai tay kết lại trong Ân Thiền Định. Chiều cao: 59 cm.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Trong số những cổ vật Việt Nam mà nhà Millon bán đấu giá có “lạc” vào vài cổ vật của , chúng tôi đã lọc ra không giới thiệu ở đây. Tuy nhiên, cần nói thêm về những cổ vật gắn mác “Blue de Hué”. Đây là loại đồ sứ men lam do Trung Quốc sản xuất cho Việt Nam, do những sứ bộ ngoại giao của triều đình Huế đặt hàng khi tới Trung Quốc. Loại có ghi 2 chữ Hán “Nội phủ” do người Hoa chế tác cho triều đình Huế trong thế kỷ 18 và 19. Nhìn chung, phần lớn hàng “Blue de Hué” khi sang Việt Nam thì các họa sĩ nước ta phụ trách phần trang trí. Tuy nhiên, cũng có một số phiên bản “Blue de Hué” do người Việt tự sản xuất dưới thời Minh Mạng và Thiệu Trị.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Do đó, khi có ý định mua những cổ vật Việt Nam mà nhà Millon ở Pháp mở cửa bán đấu giá gắn mác “Blue de Hué”, cần phân biệt chính xác đâu là cổ vật do chính chế tác, đâu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh bị nhầm lẫn đáng tiếc.

ỡngàngngắmnhữngcổvậtViệtđượcnhàMillonbánđấugiátạiPhá

Tin tức mới nhất